ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ่าโท ณัฐพล ตรุรักษ์

Release Date : 06-03-2023 16:17:26
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ่าโท ณัฐพล ตรุรักษ์

     เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ่าโท ณัฐพล ตรุรักษ์ เจ้าหน้าที่เสมียน กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๗ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีในการเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน บริเวณก่อนถึงแยกลำภู บ้านลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยได้นำผู้บาดเจ็บออกจากรถยนต์และประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู เข้าให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส การปฏิบัติดังกล่าวของ จ่าโท ณัฐพล ตรุรักษ์ แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ มีจิตสาธารณะในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที สร้างความประทับใจ เป็นที่ชื่นชมของประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ นับว่าเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องชมเชย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้แก่ จ่าโท ณัฐพล ตรุรักษ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง