ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ตรวจการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓

Release Date : 06-03-2023 16:08:04
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  ตรวจการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓

   เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ (Cobra Gold 2023) ให้การต้อนรับ พลเอก อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย พลโท ชิดชนก นุชฉายา เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  Brigadier General Adam  Chalkley ผู้บัญชาการ ส่วนส่งกำลังบำรุง นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา ที่ ๓ (Commanding General,3D Marine Logistics Group) และ Mr.Masami  Oka ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝ่ายกิจการระหว่างประเทศญี่ปุ่น ตรวจเยี่ยมการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ (Cobra Gold 2023) ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
   โดยในปีนี้มีกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกฯ
   การฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) เป็นอีกภารกิจหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) เป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่างๆ สำหรับการประกอบกำลัง แบ่งออกเป็น ๓ ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพ ชุดระวังป้องกัน และชุดกำลังสนับสนุนทางอากาศ ทั้งนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC) โดยจัดสถานี แบ่งออกเป็น
- สถานีต้อนรับและลงทะเบียน 
- สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด 
- สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน 
- สถานีการรักษาพยาบาล 
- สถานีการขนส่งและส่งกลับ                
   ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ที่ร่วมการฝึกฯ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติรวมทั้งการประสานงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ต่อไป
 
Cr.ภาพสวยๆ จาก Airlinesweek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  ตรวจการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง