ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2023 (Cobra Gold 23)

Release Date : 06-03-2023 15:40:36
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2023  (Cobra Gold 23)

   เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นายเกว็นโดลิน คาร์ดโน อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายมุนซึงฮยอน (Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2023  (Cobra Gold 23) ในการนี้ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินผสม ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
    การฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีหลักปฏิบัติเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ และกำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบกจะเข้าแตะหาด และดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ ซึ่งในปีนี้ มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเรือ USS Makin Island (LHD-8) และเครื่องบินขับไล่แบบ F-35 พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารต่างๆ มาเข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกับกองกำลังฝ่ายไทย โดยกองทัพเรือ ได้นำเรือหลวงอ่างทอง และเรือหลวงราวี พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) และรถสะเทินน้ำสะเทินบก ร่วมกับกองทัพอากาศ ซึ่งได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 เข้าร่วมการฝึกฯ สำหรับกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีได้นำรถสะเทินน้ำสะเทินบก KAAV เข้าร่วมในการฝึกฯ ครั้งนี้ด้วย
     การฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร รวมทั้งแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพพันธมิตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ และความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป
Cr.ภาพสวยๆจาก Airlinesweek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2023  (Cobra Gold 23)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง