รอง ผบ.นย. เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๓ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่พลทหารที่จบการฝึกอบรมฯ

Release Date : 01-03-2023 17:37:50
รอง ผบ.นย. เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๓ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่พลทหารที่จบการฝึกอบรมฯ

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๓ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่พลทหารที่จบการฝึกอบรมฯ และเตรียมการแยกไปประจำหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ สนามหน้า กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.นย. เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๓ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่พลทหารที่จบการฝึกอบรมฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง