รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ SNR COL Teng Hua (Dep DA PRC) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ

Release Date : 01-03-2023 16:41:04
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ SNR COL Teng Hua (Dep DA PRC) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๖ นาวาเอก ขวัญชัย ขำสม รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ SNR COL Teng Hua (Dep DA PRC) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ และ GP CAPT Brjest Paul, Vayusena Meda (DA IND) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐอินเดีย/กรุงเทพฯ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกล์ด ๒๓ (Cobra Gold 23) และเดินทางมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ SNR COL Teng Hua (Dep DA PRC) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง