ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์กับมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีและเครื่องหมายสหัทยานาวี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ ท่าน โดยมี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ร่วมเป็นเกียรติมอบเครื่องหมายแสดง

Release Date : 23-02-2023 09:54:11
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์กับมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีและเครื่องหมายสหัทยานาวี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ ท่าน โดยมี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ร่วมเป็นเกียรติมอบเครื่องหมายแสดง

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์กับมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีและเครื่องหมายสหัทยานาวี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ ท่าน โดยมี พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถดังกล่าว ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครฯ ประกอบด้วย

๑. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

๓. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

๔. พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๕. นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ ภริยาผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๖. พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ภริยาผู้บัญชาการทหารบก

๗. นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ ภริยาผู้บัญชาการกองทัพเรือ

๘. นาวาเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ ภริยาผู้บัญชาการทหารอากาศ

๙. นางสุมนา กิตติประภัสร์ ภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์กับมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีและเครื่องหมายสหัทยานาวี รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ ท่าน โดยมี  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ร่วมเป็นเกียรติมอบเครื่องหมายแสดง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง