ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 12-02-2023 15:41:31
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๖ ร่วมพิธีฯ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ ระดับกองทัพเรือ ทดสอบแนวทางการใช้กําลังของกองทัพเรือ เพื่อฝึกและทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี การอํานวยการยุทธ์นั้น

มีขั้นตอนการฝึก ประกอบด้วย

๑. การอบรมก่อนการฝึก ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อที่

ผู้เข้ารับการฝึกจำเป็นต้องทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก

๒. เป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร การทดสอบการอํานวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการ โดยจะทำการฝึกปัญหาที่บังคับการในสถานการณ์ต่อเนื่องจากการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

๓. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ โดยเป็นการสนธิกําลังระหว่างหน่วย ทำการฝึกตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกยิงอาวุธปล่อยนําวิถี พื้น - สู่ - พื้น แบบ Harpoon Block 1C และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และที่สำคัญจะได้มีการบูรณาการการฝึกร่วมกับกําลังของกองทัพบก และกองทัพอากาศ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง