รอง ผบ.นย. ผู้แทน ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ มอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 10-02-2023 09:20:53
รอง ผบ.นย. ผู้แทน ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ มอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๖ พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ มอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓๐ คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาหน่วยทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ โดย เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน รวมทั้งทำการทดสอบกำลังใจโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.นย. ผู้แทน ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ มอบโอวาทและมอบของที่ระลึก ให้กับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง