เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๖ รอง ผบ.นย. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที

Release Date : 06-02-2023 16:37:02
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๖ รอง ผบ.นย. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบไว้ เมื่อประชาชนประสบเหตุใด จะต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละ ไม่ลังเลใจที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้พ้นจากอันตราย นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง และให้กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และครอบครัว ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี รวม ๔ นาย ดังนี้

๑.พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ ทัดไพร สังกัด กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๕ ได้พบ นักเรียนจ่า เบญจรงค์ เอียดเอก เป็นลมหมดสติข้างทางบริเวณถนนจรดลศึกษา จึงได้จอดรถเพื่อประเมินอาการ พบว่าเข้าข่ายมีอาการบาดเจ็บจากความร้อนใน หรือ (Heatstroke ) จึงรีบดำเนินการปฐมพยาบาลเช็ดตัว เพื่อลดไข้อย่างต่อเนื่อง และได้นำส่ง กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จากเหตุการณ์นี้หากได้รับการช่วยเหลือล่าช้า อาจทำให้ผู้ป่วยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

๒.พันจ่าโท นพดล ช่างไม้ ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(เพื่อพลาง) เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๘๓๐ ขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อทำงานพิเศษช่วงวันหยุด ได้พบอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ชนกับรถจักรยานยนต์ติดพ่วงข้าง บริเวณทางขึ้นมอเตอร์เวย์ช่วงหาดจอมเทียน มีผู้บาดเจ็บหมดสติ ไม่มีชีพจร จึงเข้าช่วยเหลือด้วยการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) จนมีชีพจร จนกระทั่งรถกู้ชีพโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ นำตัวเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

๓.พันจ่าเอก มนตรี สงัดภู่ และพันจ่าเอก นวสกล ปัญญาแก้ว สังกัด กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๗๓๐ พบเห็นเด็กนักเรียนหญิง จำนวน ๒ ราย ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง เหตุเกิดที่ถนนหน้าป้อมตำรวจทางหลวงมาบข่า ฝั่งขาออกจากระยอง หน้าวัดหนองหว้า ต.มาบข่า อ.เมืองระยอง จว.ระยอง ซึ่งสภาการพยาบาลได้ประกาศเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ทำความดีทั้ง ๒ นาย

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๖ รอง ผบ.นย. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง