พิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ วัน ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่รอดชีวิต รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย

Release Date : 06-02-2023 09:46:57
พิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ วัน ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่รอดชีวิต รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ วัน ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่รอดชีวิต รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย โดยมี พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ กิจการพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

พิธีประกอบด้วย

๑. พิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย

๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่รอดชีวิต

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ วัน ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่รอดชีวิต รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เสียชีวิตและสูญหาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง