เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๖ ผบ.กองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหาดขลอด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 06-02-2023 09:45:00
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๖ ผบ.กองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหาดขลอด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหาดขลอด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ในการนี้กองพลนาวิกโยธินได้จัดกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒๐๐ นาย การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมพื้นที่ชายหาดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๖ ผบ.กองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหาดขลอด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง