ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๙ นาย

Release Date : 26-01-2023 16:14:36
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๙ นาย

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๙ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกอง/ฝ่ายอำนวยการ ร่วมในพิธีฯ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตร ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๙ นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง