รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 24-01-2023 19:11:36
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาเอก ขวัญชัย ขำสม รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๐ นาย โดยมี พันเอก นิรุจดวงปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร และเยี่ยมชมการสาธิตยุทโธปกรณ์ทางทหาร ณ หาดขลอดกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง