จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๘ มกราคม ๒๕๖๖

Release Date : 24-01-2023 16:09:25
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๘ มกราคม ๒๕๖๖

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๘ มกราคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๖ พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลของหน่วยร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๗ นาย ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน ๑๔๓ ยูนิต ปริมาณโลหิต จำนวน ๕๗,๒๐๐ มิลลิลิตร

รูปภาพที่เกียวข้อง
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ๘ มกราคม ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง