ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Release Date : 19-01-2023 17:12:29
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ครู ๖๙ คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมตอนต้น ๙๙๒ คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียนสู่สาธารณชน

๒. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน

๓. เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน นิทรรศการทางวิชาการ การแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมทักษะนักเรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมวันวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง