ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ

Release Date : 29-11-2022 12:42:54
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จว.นราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕ คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ ในการเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้กับบุตรข้าราชการที่เจ็บป่วย จำนวน ๕ ราย ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย พร้อมทั้งพบปะกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ศูนย์ศิลปาชีพและกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑๔ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จว.นราธิวาส

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง