ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลของกรมทหารพรานนาวิกโยธิน

Release Date : 29-11-2022 10:43:29
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลของกรมทหารพรานนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลของกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ(กรม.ทพ.นย.ทร.) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ๓๓ (ฉก.นย.ทร.๓๓) พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับกำลังพลของหน่วย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฐานปฏิบัติการในพื้นที่ อ.เมือง จว.นราธิวาส

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลของกรมทหารพรานนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง