ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน

Release Date : 29-11-2022 09:01:23
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนจิตอาสา ภาค ๔ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จว.นราธิวาส

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง