เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จำนวน ๑๕ ตัน จาก บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

Release Date : 24-11-2022 11:35:45
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จำนวน ๑๕ ตัน จาก บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จำนวน ๑๕ ตัน จากคุณวิชิต พูนพัฒนาทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า และบริเวณอ่าวนาวิกโยธิน ให้เกิดความสวยงามเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนโดยทั่วไป ณ ห้องแก็ตลิ่งกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จำนวน ๑๕ ตัน จาก บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง