หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕

Release Date : 24-11-2022 11:36:41
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการเดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สนับสนุนรถสะเทินน้ำสะเทินบก(AAV) สาธิตการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ในการปฏิบัติการทางเรือ บริเวณอ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ ขึ้นตรงกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน พนักงานองค์การ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง