หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 18-11-2022 12:46:22
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมทั้งร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ (๒๐ พ.ย.๖๕)
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พ.ย.๖๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนำกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมทำความสะอาดและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๗ แห่ง รวมทั้งร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ (๒๐ พ.ย.๖๕) ซึ่งประกอบด้วยชายหาดต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม ดังนี้
๑. หาดเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒. หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๓. หาดค่ายมหาสุรสิงหนาท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๔.หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๕.หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๖. หาดคลองม่วง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๗. หาดบ้านทอน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง