ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาโท ลงมา และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๒๘ นาย ณ ห้องหาดเล็ก

Release Date : 15-11-2022 21:23:58
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาโท ลงมา และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๒๘ นาย ณ ห้องหาดเล็ก

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาโท ลงมา และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๒๘ นาย ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งการประกอบพิธีฯ ในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้ารับการประดับยศ ได้รับการฉีดวัคซีน และการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมพิธีฯทุกนาย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ นาวาโท ลงมา และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๒๘ นาย ณ ห้องหาดเล็ก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง