เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม ศูนย์การฝึกและตรวจเยี่ยม กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบก

Release Date : 09-11-2022 10:08:38
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม ศูนย์การฝึกและตรวจเยี่ยม กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบก

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ตรวจเยี่ยม ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของหน่วย โดยมี พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
 
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของหน่วย โดยมี พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยม ศูนย์การฝึกและตรวจเยี่ยม กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง