เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒

Release Date : 31-10-2022 14:23:07
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและการปลดทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง