เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการสนธิกำลังตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และ ยุทโธปกรณ์

Release Date : 19-10-2022 09:43:07
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการสนธิกำลังตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และ ยุทโธปกรณ์

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการสนธิกำลังตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และ ยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ลานจอดอากาศยาน สถานีการบินกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จว.ระยองในการนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดย นาวาโท คเชนทร์ สิงห์ชู ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดกำลังพล ยานพาหนะพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมตรวจความพร้อมดังกล่าว

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการสนธิกำลังตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และ ยุทโธปกรณ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง