เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินช่วยเหลือและประกาศนียบัตรประกาศคุณงามความดีให้กับญาติ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจร เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ โดยได้บริจาคอว

Release Date : 18-10-2022 10:00:17
เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินช่วยเหลือและประกาศนียบัตรประกาศคุณงามความดีให้กับญาติ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจร เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ โดยได้บริจาคอว

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง           โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์          สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินช่วยเหลือและประกาศนียบัตรประกาศคุณงามความดีให้กับญาติ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจร เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ โดยได้บริจาคอวัยวะสำคัญของตนเองเพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะรายอื่น เพื่อสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย โดยมี พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมคณะฯ
ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ

ท่านบริจาคอวัยวะ ช่วยคน กุศลส่ง          เกียรติดำรง ศักดิ์ศรี นาวีหนา

มีชื่อเสียง ลาภยศ ปรากฏมา                 ทั่วโลกพา เลื่องลือ นับถือใจ

ร่างที่ไร้ วิญญาณ ทหารกล้า                 อยู่ตรงหน้า นอนนิ่ง ไม่อิงไหว

เกิดชาติหน้า เบื้องบน ณ แห่งใด             ชั้นฟ้าไกล บนสวรรค์ นิรันดร์เทอญ

เมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๕ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีส่งร่าง จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ผู้บังคับหมู่ กองนักเรียนจ่า กองการปกครอง โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจร เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ โดยได้บริจาคอวัยวะสำคัญของตนเองเพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะรายอื่น เพื่อสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินช่วยเหลือและประกาศนียบัตรประกาศคุณงามความดีให้กับญาติ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจร เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕และได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ โดยได้บริจาคอว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง