เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

Release Date : 15-10-2022 16:08:15
เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกับ คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธีฯ
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๘๙ รูป
๒. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
๓. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง