เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พล.ร.ต.อาภากร บุญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 15-10-2022 16:05:25
เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พล.ร.ต.อาภากร บุญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พล.ร.ต.อาภากร บุญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ "เรือ ต.๙๑" อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี พล.ร.ท.ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๘๙ รูป
๒. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
๓. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๕ พล.ร.ต.อาภากร บุญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง