“กองทัพเรือ จัดพิธีรายงานตนเองต่อผู้บัญชาการทหารเรือ”

Release Date : 04-10-2022 19:20:50
“กองทัพเรือ จัดพิธีรายงานตนเองต่อผู้บัญชาการทหารเรือ”

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับการรายงานตนเองจากผู้บังคับหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ณ ห้องท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กระทำการรายงานตนเองต่อผู้บัญชาการทหารเรือ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
“กองทัพเรือ จัดพิธีรายงานตนเองต่อผู้บัญชาการทหารเรือ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง