รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีให้กับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายเรือ

Release Date : 22-09-2022 20:49:20
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีให้กับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายเรือ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเลี้ยงแบบพิธีการ เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีให้กับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๔ ที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงแรม แกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี