ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก นำทีมนักเรียนส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๖ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๘๓ นาย กระโดดร่มลงน้ำจากเครื่องบินจริง

Release Date : 21-09-2022 15:53:26
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก นำทีมนักเรียนส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๖ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๘๓ นาย กระโดดร่มลงน้ำจากเครื่องบินจริง

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำทีมนักเรียนส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๖ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๘๓ นาย กระโดดร่มลงน้ำจากเครื่องบินจริง ณ บริเวณอ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน และหลักสูตรหมู่รบของ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้มีความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของทหารเรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การทหารราบ และภาวะผู้นำ