ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทับมา

Release Date : 16-09-2022 15:32:11
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทับมา

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยที่ออกปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทับมา ซึ่งมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ห้างแม็คโคร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้ได้บรรยายสรุปภารกิจ หน้าที่ การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ในส่วนที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับผิดชอบให้กับคณะได้รับทราบ