รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 16-09-2022 15:20:26
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี