หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง( สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๓)

Release Date : 03-08-2022 16:40:44
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง( สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๓)

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๗๔ คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ หอประชุม ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง( สวปอ.มส.SML รุ่นที่ ๓)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง