หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Release Date : 27-07-2022 15:07:54
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน นำกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"โดยการ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดเขาบายศรีสันติธรรม ตำบล พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง