หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 27-07-2022 14:58:43
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ๔ พิธีฯ ดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๗๑ รูป

๒.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

๓.พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

๔.พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล