ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๖๔ ปี ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 27-07-2022 14:38:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๖๔ ปี ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๖๔ ปี ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับฯ