ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบปีที่ ๖๗ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 27-07-2022 10:45:25
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบปีที่ ๖๗ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครบรอบปีที่ ๖๗ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีพิธีประกอบด้วย

๑. พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๒. พิธีฟังสารผู้บังคับบัญชา

๓. พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

๔. พิธีจารึกชื่อและบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ

๕. พิธีทางศาสนา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค.๖๕ นับว่ามีความสำคัญ อันเป็นเกียรติประวัติ และศักดิ์ศรีของทหารนาวิกโยธิน ดังสารของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตอนหนึ่ง ความว่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ปฏิบัติภารกิจจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น กล้าหาญ อดทน จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการมาโดยตลอด ตามคำขวัญที่ว่า "เมื่อ นย.เหยียบฝั่งพลัน เหตุคับขันจักคลี่คลาย" และสิ่งที่ทหารนาวิกโยธินจะต้องระลึกอยู่เสมอก็คือ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสืบสานและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริอย่างเต็มกำลังความสามารถ