หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ณ ห้องชลยุทธโยธิน

Release Date : 19-07-2022 09:09:22
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ณ ห้องชลยุทธโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ จำนวน ๖ นาย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

และประสานงานด้านการส่งกำลังบำรุง (Logistics Staff Talks) พร้อมกับสำรวจภูมิประเทศตามโครงการก่อสร้าง (ERC) และโครงการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งกำลังบำรุง (SMEE) ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การประชุม RTMC - USMC Logistics Staff Talks ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างด้านการส่งกำลังบำรุง ซึ่งประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง (ERC) และโครงการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านส่งกำลังบำรุง (SMEE) ให้ได้มาซึ่งความต้องการบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนความสามารถในการพัฒนาของทั้งสองฝ่าย การทบทวนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านส่งกำลังบำรุงและเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวางแผนร่วมของทั้งสองฝ่าย