หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

Release Date : 18-07-2022 12:20:04
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการเดินทางมาทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้นำทางศาสนา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานของกองทัพเรือ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองทัพเรือ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้