ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

Release Date : 13-07-2022 11:25:40
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณศิริรัตน์นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เข้าร่วมงาน ซึ่งมีพิธีการและกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑. การเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “เบื้องลึก วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒”

๒. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

๓. พิธีสดุดีวีรชน และพิธีสงฆ์

๔. พิธีรำลึกปืนเสือหมอบ

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวาระครบ ๑๒๙ ปี แห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ที่เสียสละชีวิตในการสู้รบเพื่อประเทศชาติ