หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๔๒ เดินทางมาศึกษาดูงาน และตรวจภูมิประเทศภาคตะวันออก

Release Date : 07-07-2022 18:24:15
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๔๒ เดินทางมาศึกษาดูงาน และตรวจภูมิประเทศภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก วีระชัย หลีค้า รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พันเอก ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เนื่องในโอกาสนำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๔๒ เดินทางมาศึกษาดูงาน และตรวจภูมิประเทศภาคตะวันออก โดยขอเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และขอรับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี