หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ ๔

Release Date : 07-07-2022 09:19:23
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ ๔

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาเอก วีระชัย หลีค้า รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พันเอก ทักษิณ สิริสิงห รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสนำคณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ ๔ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และขอรับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี