หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ ในโอกาสเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเข้าเปิดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อตรวจสอบภายในเงินงบประมาณของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 05-07-2022 16:31:59
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ ในโอกาสเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเข้าเปิดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อตรวจสอบภายในเงินงบประมาณของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมศักดิ์ สีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ และคณะ จำนวน ๕ นาย ในโอกาสเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเข้าเปิดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อตรวจสอบภายในเงินงบประมาณของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี