ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และให้แก่กำลังสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร

Release Date : 01-07-2022 17:58:37
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และให้แก่กำลังสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และให้แก่กำลังสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกำลังพลสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ว่าที่เรือโท จำนวน ๘๑ นาย และให้แต่งตั้งยศทหารให้แก่กำลังพลสำรองที่เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) รวม ๒๑ นาย (เป็นว่าที่เรือตรี จำนวน ๕ นาย และเป็น จ่าตรี จำนวน ๑๖ นาย) ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ