หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ COL Danilo T. Facundo ผู้ช่วยเสนาธิการนาวิกโยธินฝ่ายแผน/Assistant Chief of Marine Staff for Plans and Programs (MC5) ผู้แทนกองทัพเรือฟิลิปปินส์

Release Date : 29-06-2022 18:38:47
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ COL Danilo T. Facundo ผู้ช่วยเสนาธิการนาวิกโยธินฝ่ายแผน/Assistant Chief of Marine Staff for Plans and Programs (MC5) ผู้แทนกองทัพเรือฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ COL Danilo T. Facundo ผู้ช่วยเสนาธิการนาวิกโยธินฝ่ายแผน/Assistant Chief of Marine Staff for Plans and Programs (MC5) ผู้แทนกองทัพเรือฟิลิปปินส์และคณะ จำนวน ๒ นายเนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม Navy to Navy Talks (NTNT) ระหว่าง กองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเยี่ยมคำนับเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้ง ๒ ประเทศและหารือข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี