ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันทหารนาวิกโยธิน” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

Release Date : 28-06-2022 13:55:51
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันทหารนาวิกโยธิน” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันทหารนาวิกโยธิน” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรม ๙ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. พิธีบวงสรวง สังเวยศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลปู่กัน

๒. พิธีเซ่นไหว้

๓. พิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๔. พิธีอ่านสารผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน

๕. พิธีมอบรางวัลการทดสอบร่างกาย

๖. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นสาขาต่าง ๆ

๗. พิธีมอบรางวัลการประกวดบ้านพัก และอาคารพักอาศัยของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

๘. กิจกรรมปลูกต้นไม้

๙. พิธีมอบทุนการศึกษา