หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ ๕๔

Release Date : 27-06-2022 19:11:03
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ ๕๔

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ หัวหน้าคณะเดินทางในการนำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๑๗๐ นาย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และขอรับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ(วทร.ยศ.ทร.) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงสุดของกองทัพเรือ มีหน้าที่อำนวยการฝึกและศึกษาวิชาการ ทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธี การบริหารงานระดับสูงและวิชาอื่น ๆ อันจำเป็นสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูง โดยมี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ เป็นผู้รับผิดชอบ