ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพลที่ประกอบคุณงามความดี

Release Date : 09-06-2022 13:54:56
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพลที่ประกอบคุณงามความดี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์สิทธินันทน์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพลที่ประกอบคุณงามความดี ให้กับ จ่าโท ศักดิ์สิทธิ์ วงษ์ฉลาด ตำแหน่ง พลโจมตี หมู่โจมตี ๓ ตอนโจมตี หมวดอาวุธ กองร้อยปืนเล็กที่ ๓ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ จ่าโท ศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละ ไม่ลังเลใจที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้พ้นจากอันตรายบริเวณเขื่อนห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองทัพเรือ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และครอบครัว ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพลที่ประกอบคุณงามความดี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง