หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันอาภากร (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

Release Date : 20-05-2022 09:03:40
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันอาภากร (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนำกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๗ แห่ง เนื่องในวันอาภากร (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ซึ่งประกอบด้วยชายหาดต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม ดังนี้

๑. หาดเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๒. หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๓. หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

๔. หาดคลองม่วง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๕. หาดบ้านทอน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๖. หาดค่ายมหาสุรสิงหนาท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๗. หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดชายหาดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องในวันอาภากร (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง